Iklan
Jawatan

Peluang Kerjaya (Bukan Akademik)
Kami memerlukan individu yang dinamik, inovatif dan bercita-cita tinggi untuk bersama-sama menerokai teknologi baru dalam usaha merealisasikan Wawasan Universiti dan Wawasan 2020.  Selaras dengan hasrat ini, calon-calon yang berkelayakan adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan di UTM.
Bil No.Siri Jawatan Jawatan Lokasi Taraf Jawatan Tarikh mula Tarikh tamat